Prospective.nu

Saker vi rekommenderar

Är du i behov av assistans i din vardag?

Är det så att du har ett eller flera funktionshinder? Du kanske sitter i rullstol? Du kan då ansöka om att få personliga assistenter som hjälper dig. Det om du har behov av hjälp med grundläggande behov som det heter. Dessa behov är något som de flesta tar för givet att klara av. Det handlar om saker som att äta, klä av och på sig, sköta sin hygien och till och med andas. Om du inte klarar av vissa av dessa saker, så är det ett måste att ha personlig assistans. Du kan då anlita ett assistansföretag som Ekens, läs mer om dem på www.ekensassistans.se. Det finns vissa krav som ska uppfyllas för att få persnlig asssistans. 

Du ska vara under 65 då du ansöker samt vara i behov av hjälp med det som kallas grundläggande behov. 

Syftet med assistansen är att du ska kunna leva så självständigt som möjligt och på det sätt du vill. Din funktionsnedsättning ska finnas under en längre tid för att du ska kunna få personlig assistans. Personlig assistans är en del av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vem bestämmer om du kan få personlig assistans?

För att få personlig assistans, så krävs det att du gör en ansökan. Denna ansökan kan göras till Försäkringskassan eller hos din kommun. Var du ska söka, det har att göra med hur mycket hjälp/assistans du behöver ha. 

Är det så att du behöver hjälp med de grundläggande behoven i mindre än 20 timmar i veckan, så är det till kommunen du ska vända dig. När det är över 20 timmar per vecka du behöver ha hjälp, så är det hos Försäkringskassan du ska ansöka.

15 Apr 2022