Prospective.nu

Saker vi rekommenderar

Byta fönster - tänk på detta

Fönster, det är en viktig del av våra hus. Ibland kommer det tillfällen då man ska välja fönster. Det kan vara att de gamla behöver bytas, eller att man ska bygga nytt och då vill ha bra fönster. Det finns bra fönster hos www.smartafonster.se. När man ska välja fönster så är det bra att fundera på hur de ska se ut. Är det nya fönster till ett gammalt hus, så är det bra att fönstren inte har en allt för modern karaktär, då det kan förstöra husets utseende. Det är bra att välja fönster som passar ditt hus stil. 

Fundera på funktioner

Fönster kommer idag med olika sorters funktioner så fundera på vad som är viktigt för dig. Ska de vara fasta eller gå att öppna och ska de då öppnas utåt eller inåt? Det finns även fönster som är bullerreducerande, inbrottsäkra fönster och så vidare. En annan viktigt sak med fönster är vad de har för värden. Ofta kommer fönster idag med en certifiering med energimärkningen EQ Fönster. Det är en varudeklaration för fönstrets energiprestanda. Det gör att du kan utläsa vad fönstet har i U-värde, LT-värde, lufttäthet och G-värde.

Det är viktigt att ha koll på alla värden. De kommer ju med olika U-värde, LT-värde, lufttäthet och G-värde. Det innebär bland annat värmemotstånd, dagsljustransmittans, hur lufttätt det är samt vad det har för solenergitransmittans. Så det är bra att veta vad du får när du väljer fönster genom att kolla dessa värden. 

23 Jan 2023