Prospective.nu

Saker vi rekommenderar

Testa på att bli en giggare

Ett sätt att jobbba idag, det är att ta ett gig, eller jobba som giggare på ett gig företag. Det är ungefär detsamma som att jobba som konsult. Konsult i sig har många olika betydelser och innebörder. Det kan vara att man jobbar som en inhyrd konsult där man då jobbar hos ett konsultföretag men är placerad ut på ett eller flera företag. Giggare är inte riktigt samma sak, utan man tar gig, antingen via gig företaget eller att man jobbar som frilansare. Dock är det ofta en större trygghet om man ansluter sig till ett gig företag.

Jobba som giggare

Om du vill testa på detta med att ta ett gig eller vara en giggare så finns det idag flera plattformer som erbjuder detta. Giggare går att vara inom en mängd olika branscher. Vill du jobba helt själv, eller via ett konsultbolag? Det är bra att fundera på innan, så väl som att fundera på vad det är du vill jobba med och vad du är bra på. Vill du jobba hemma, eller ute på företag, eller hyra eget kontor? Att frilansa via ett gig företag är enklare sätt att göra det på, då de kan hjälpa dig med att hitta kunder.

Det allra smidigaste sättet att gigga på är att ansluta dig till till exempel Gigstep. De har en plattform med jobb som utformas på olika sätt. Där går det att hitta en mängd olika jobb på olika sätt.

18 Dec 2020