Prospective.nu

Saker vi rekommenderar

Vi rekommenderar projektledarutbildning

På vår blogg rekommenderar vi ofta olika typer av saker. Idag vill vi slå ett slag för projektledarutbildning. Det finns idag två sätt att genomföra ett projekt på ett företag. Dels kan man själv vara projektledare, eller så väljer man att outsourca projektledning. Vi rekommenderar dock i första hand att du går en eller flera utbildningar inom projekthantering. Det är viktigt att kunna hantera ett projekt oavsett om du väljer att vara projektledare själv eller tar in någon annan som gör jobbet. Tar ni in någon annan så måste du ju kunna veta och förstå att den personen gör det på rätt sätt.

Ha koll på projektet

Det är oftast projektledaren som ska ha koll på projektet. Men om ni väljer att outsourca det, så måste du ändå ha en bra insikt i allt som sker. Det eftersom det ändå är du som är ansvarig bakom projektet. Saker som du måste ha uppsikt över om du är projektledare är framdriften, kostnaden och omfattningen på projektet. Därför gäller det att sätta upp tydliga mål och designa projektet i sin helhet innan ni drar igång det. Att välja ut ett bra team som hjälper till att få projektet i mål är även det viktigt. Använd medarbetare du litar på och som ser till att det blir som ni har tänkt er. Har du även en utbildning i bagaget så vet du lättare hur du ska styra upp alla delar i projektet.

9 Dec 2015